Heyster van-Smits, Alegonda

*10-05-1871 – †12-04-1957