Rondleidingen

Het is voor scholen en groepen mogelijk om een rondleiding op de begraafplaats te krijgen. De groep dient uit minimaal 5 personen te bestaan. De kosten bedragen 2 euro per persoon. Tijdens de rondgang ligt de nadruk op wat er allemaal te zien is op het kerkhof: de geschiedenis, de cultuurhistorische betekenis, de gebruikte symbolen op de graven en de oorlogsslachtoffers. Specifieke graven worden uitgelicht.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Henk Nellen, kneh@kpnmail.nl, telefoon 0681959668 of bij Jan Duijf, jtl.duijf@kpnmail.nl, telefoon 077-3988322.