Vrijwilligers en bestuursleden

Vrijwilligers

Peter Bouten

Thei Ernst

Jan Gubbels

Toon Heijligers

Chrit Hoeijmakers

Piet Snellen

Ger Verhaeg

Jac Verhaegh

Huub Verheijen

Bestuur

Onderstaande personen nemen de bestuurlijke zaken van de begraafplaats voor hun rekening:

Jan Duijf, voorzitter

Kloosterstraat 19, 5961 GE Horst 077-3988322 jtlduijf@hetnet.nl

Chrit Hoeijmakers, lid

Jan van Eechoudstraat 10, 5961 CC Horst 077-3984809 ans-chrit@hetnet.nl

Peter Jakobs, penningmeester

Mgr. Aertsstraat 54, 5866 BJ Swolgen 0637437188 peter.jakobs.swolgen@gmail.com

Jacques Kelleners, secretaris

Stuksbeemden 16, 5961 LG Horst, 06108009208 j.kelleners@hetnet.nl

Henk Nellen, lid

Wervelstraat 11, 5961 VC Horst 0681959668 kneh@kpnmail.nl

Colofon
Vormgeving en fotografie, Jeu van Helden